Ръководител звено

Full Time
Blagoevgrad
Posted 1 week ago

Grove Global Consult e агенция за подбор на персонал, зa наш клиент в сферата на застраховането, сме в активно търсене на Ръководител звено, който да се присъедини към екипа на компанията.

Отговорности:

 • Организира, разпределя, контролира и отчита цялостното изпълнение на работата в регионаленият офис
 • Оказва необходимата помощ и съдействие по всякакви технически и организационни въпроси между компанията и клиентската й база
 • Организира своевременно въвеждане на нови продукти и провежда обученията на посредниците и на техните служители в тази връзка
 • Изготвя и изпраща справки, анализи и отчети с продажбени данни до застрахователните посредници
 • Търси нови застрахователни посредници за Дружеството и установява контакти с тях
 • Своевременно подготвя продажбени планове и планове за действие на застрахователните посредници и служители съответно за първото и за второто полугодие на финансовата година
 • Подготвя специални оферти за застрахователни продукти и прави съответните калкулации, като при необходимост изисква съдействие от технически (подписвачески) дирекции
 • Инициира контакти със застрахователните посредници и служители при проблеми или спорни въпроси, свързани с администрирането на полиците и в рамките на служебните си правомощия полага необходимите усилия за решаването на проблемите и на спорните въпроси
 • Своевременно и изчерпателно информира застрахователните посредници и служители относно нови продукти, тарифи, правила на работа, процедури, указания и др., приети от Дружеството
 • Инициира и организира редовни срещи със застрахователните посредници за обсъждане на продажбените справки, плановете за действие и реализирането им

Изисквания:

 • Образование: висше образование, степен бакалавър; висше икономическо или юридическо образование е предимство
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в областта на застраховането
 • Езикови компетенции: владеене на английски или немски език е предимство
 • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер

Социални придобивки:

 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне
 • Безплатна здравна застраховка
 • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа
 • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие
 • Международни стандарти на работа
 • Страхотен екип и среда, подкрепяща екипния дух

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Recruitment license issued by Ministry of Labor and Social Policy under № 3018 / 30.04.2020

Job Features

Job CategoryInsurance

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.